ГАЗОВИ ИНЖЕКЦИОНИ

0887 252 437

АВТОКЛИМАТИЦИ
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

   Структура на газово инжекционна система

     Газово инжекционна система е изградена от:

        1. Газов компютър.
        2. Превключвател газ-бензин.
        3. Комбиниран сензор за абсолютното налягане , температура на газта и сензор за налягането в смукатепните   колектори М.А.Р.
        4. Кабелен сноп свързващ електрическите компоненти на системата.
        5. Филтър за изпарена газ.
        6. Регулатор на налягане (изпарител) с вграден температурен сензор за охлаждащата течност.
        7. Газов клапан с филтър за течна газ, вграден в изпарителя или като отделен компонент.
        8. Инжекторна рейка.
        9. Крепежни компоненти, маркучи тръби и аксесоари.
        10. Резервоар за газ, конструиран според европейските директиви.
        11. Вход за зареждане с газ, комбиниран с възвратен клапан .
        12. Мултиклапан (за LPG).
        12.1.Клапан, който автоматично изключва ( рязко намалява дебита ) зареждането на газ, когато резервоарът
                достигне максимално допустимото ниво на зареждане.
        12.2.Клапан за свръхналягане, който предпазва резервоара от повишено налягане и температура.
        12.3.Скоростен клапан който се включва при рязко изтичане на газ при прекъснати тръбопроводи.
        12.4.Електрически клапан, предпазващ от изтичане на газ, когато автомобилът е изключен или на бензин.
        12.5.Сензор, отчитащ нивото на газта.

   Принцип на работа

    При преминаване автомобила на газ, първоначално се отварят газовите клапани. Газта се редуцира, изпарява и подгрява в изпарителя, след което се подава под налягане на входа на газовите инжектори. На базата на информация от бензиновия компютър и редица сензори газовата инжекционна система калкулира и инжектира прецизно в смукатепните колектори на двигателя необходимото количество газ за захранване на двигателя.

    Внимание: Ако превозното средство показва проблеми при работата на бензин, те ще се проявят също и при работата на газ но по-забележимо, поради това че газта се възпламенява в цилиндрите по-трудно. Често проблемите на газ са индикация за проблеми на бензин. Следователно крайният резултат от качеството на работния процес зависи от състоянието на двете инжекционни системи.

   Инструкция за работа с газова инжекционна система

      Превключване от Бензин на Газ: 

    При стартиране на двигателя системата е в режим на готовност. Системата е запомнила текущото си състояние и ако автомобила е бил загасен на газ, първоначално стартира на бензин изчаквайки двигателя да достигне работна температура. През времето на изчакване светодиодът мига.
    
    След достигне на работната температура и при наличието на стабилни обороти системата стартира процедура за преминаване от бензин на газ.
    
    Самото преминаване е плавен процес и отнема няколко секунди докато последователно всички цилиндрипревключват от бензин на газ. След окончателно преминаване от бензин на газ зумерът издава кратък звуковсигнал и светодиодът свети в зелено.
    
    Ако автомобилът е бил загасен на бензин, при запалване на двигателят остава на бензин и може да бъде
превключен на газ с еднократно натискане на бутона.

      Превключване от Газ на Бензин:

    Превключването от газ на бензин е аналогично - натиска се бутонът и след окончателно преминаване на бензин светодиодът индикира работа на бензин. 

      Аварийно превключване от газ на бензин:

    Благодарение на вградената система за самодиагностика газовата инжекционна система преминава автоматично на бензин при свършване на газта в резервоара, както и при аварийни ситуации. 
    
   Сервизни интервали.

    Вашата газова инжекциона система има нужда от периодично техническо обслужване на всеки 10000 км, което е подробно описано в съответния раздел на гаранционата карта. За да Ви помогне да спазвате графика за сервизните интервали, превключвателя на газовия инжекцион ще Ви напомня за наближаващ сервизен интервал. 

    Внимание: сигнала е само предупредителен. 

   Разход

    Пропан бутанът и метанът са алтернативни горива имат много предимства, но са по-ниско калорични от бензина. Очакваният разход е около 10% над реалния разход на бензин засечен в извънградски условия при 90 км/ч. Най-добро съотношение динамика-икономия се постига в диапазона от 90-110 км/ч като разходът на гориво
зависи пряко от начина и стила на шофиране. При по-високи скорости горивото необходимо за достигането на динамичните характеристики на бензин може многократно да надхвърли очакванията Ви.

    На разхода влияят още:
    1.Състоянието на двигателя като цяло.
    2.Състоянието на въздушния филтър, запалителните свещи и кабели.
    3.Състоянието на изпускателният механизъм и катализатор.
    4.Качеството на горивото.

    Процентното съотношение на съставките на газта, които варират както според сезоните, така и в зависимостот доставчика на гориво.

    Затова приемаме, че разхода при изправен автомобил и изправна газова система варира между 10 и 20% над разхода на бензин.

    Имайки предвид горепосочените фактори Вашият инстапатор по-никакъв начин не може да Ви гарантира разхода на газ на Вашия автомобил.

   Аварийно палене на Газ (наличено само при някои модели Газови инжекциони)

    Газова инжекционна система позволява директно палене на газ при аварийни ситуации. За целта преди да дадете на контакт, натиснете бутона на превключватепя и не го пускайте. След това завъртете контактния ключ в положение „контакт". Светодиодът на превключватепя ще светне в зелено, след което можете да стартирате автомобила и той ще запали директно на газ.

    Внимание: този режим е само за аварийни ситуации и не се препоръчва за ежедневно ползване. Всяко паленена газ се записва в паметта на газовия компютър. Редовното използване на режима може да доведе до  дефектиране на компоненти и отпадане на гаранцията ви.

    Също така при температури под 10 градуса по целзии трябва да подгреете предварително изпарителя.

    Важно: За системите който притежават ОВDІІ функционалност

    Когато посещавате сервизен център за диагностика на двигателя или други модули на автомобила е необходимо да оставите вашата газова инжекционна система в сервизен режим за да може сервизните специалисти да извършват диагностика с специализирана апаратура.

    За да преминете в сервизен режим, моля преминете на бензин, след което задръжте бутона на превключватепя десет секунди докато започне за мига жълтия сервизен светодиод. След като светодиода започне да мига системата вече е в сервизен режим и може да бъде диагностицирана със специализирана апаратура.

    След приключване на сервизните дейности отново натиснете и задръжте бутона на превключвателя за 10 секунди докато изгасне жълтия сервизен светодиод.

   Възможни неизправности:

    1.Автомобилът работи на тихи обороти на газ, но при форсиране преминава на бензин - намален дебит на газ,вероятно задръстени филтри.
    2.Светодиодът не свети и зумерът не издава звуков сигнал - проверете предпазитепя на система близо до акумулатора на автомобила.

    Внимание: не сменяйте типа на предпазитепя.

    При всеки случай на установена неизправност се обърнете към организацията извършила монтажа.

    Внимание: Тъй като LPG в течна форма повишава обема си с 0.25% за всеки градус с покачване на температурата, бутилката не трябва да бъде зареждане над 80% от капацитета си.

    Вашият мултиклапан фабрично е настроен да ограничава притока на газ към резервоара при достигане на 80% от обема на резервоара.

    Според изискване по резолюция 67R-01 газта не се спира рязко на 100% поради възможност от блокиране на мултиклапана. При достигане на 80% от обема на резервоара се чува звук от включване на защитния клапан, но през малък сервизен отвор газта продължава бавно да пълни резервоара. Вие или служителя на газстанцията трябва да преустановите пълненето след достигане на 80% от обема на резервоара. 
    
    Ако пропуснете или имате съмнение, че резервоара е побрап над 80% газ поради повреда на муптикпапана въпреки че има защита от свръх налягане е желателно да не паркирате автомобила преди да сте “изгорили" част от газта. Светодиодите показват ориентировъчно какво е количеството на газта в бутилката. Разходът на газ може да се премери най-точно като се зареди празната бутилка с определени литри и се пресметне колко километри са минати с тези литри.

    След всяко зареждане навивайте капачката на газта, защото има опасност отворът да се напълни с прах и товада повреди клапаните по системата

    Ако усетите миризма на газ следва веднага да превключите на бензин посредством превключвателя и по този начин системата автоматично прекъсва притока на газ от бутилката. Трябва веднага да се обърнете към сервиза монтирал системата.

    Избягвайте да допускате резервоара с бензин да остава абсолютно празен.

    Необходимо е винаги да се поддържа количество гориво минимум 20% от резервоара и да се обновява периодично.
    Ако станете участник в ПТП запазете самообладание и изключете двигателя, така защитните устройства преустановяват подаването на газ към предната част на колата.

    След инцидента е необходимо системата да бъде инспектирана от сервиза монтирал системата.

   Корекции по ОВDІІ

    OBD линията на газова инжекционна система разполага с хардуер за връзка с ОВDII контролера на автомобила. Това е последно поколение газов контролер, който благодарение на диагностичната информация от бензиновият компютър, осигурява прецизно дозиране на газта, извършвайки корекции в реално време по бензиновия триим* на автомобила и последваща икономичност.

    Ако вашият инсталатор е включил опцията за проверка и изтриване на грешки, газовият инжекцион ще проверява за натрупани грешки в паметта на бензиновия компютър на всеки 4 секунди и ако има такива ще се опитва да ги изтрие.

    Трябва да се знае обаче, че не всички бензинови контролери позволяват триене на грешки в движение.

    За тези, които не позволяват, за да изтриете натрупаната грешка автомобилът трябва да се задържи на контакт около 10-15 сек. през това време газовият компютър ще се свърже с бензиновия и ако има натрупани грешки ще ги изтрие.
    Дълговременен бензинов триим* - това е корекция в проценти с натрупване, която прави бензиновия компютървъз основа на качеството на горивото, изгорели газове, температура и общо състояние на автомобила. 

   Задължения на собственика на газова инжекционна система 

    Собственикът или ползвателят на газова инжекционна система е длъжен:    
    1. Да осигури нейната безопасна и безаварийна експлоатация и да я поддържа в съответствие с изискванията на наредбата и техническата й документация;
    2. Да осигури ремонтирането на газова инжекционна система само от лица, получили разрешение за това.
    З. Преди да започне зареждане на газова инжекционна система, да изключи двигателя, радиокасетофона, монтиран в автомобила, мобилния си телефон и всички други уреди, които могат да     предизвикат искра приработата си.
    4. Собственикът или ползвателят е длъжен да прекрати незабавно експлоатацията на газова инжекционна система при:
    4.1. повишаване на налягането или температурата в нея над допустимите стойности, посочени в техническатай документация, като преди това изведе автомобила от зоната с повишена температура;
    4.2. откриване в елементите под налягане и съединенията на деформации, дефекти или пропуски на газ;
    4.3. недопустимо изместване или повреда на укрепващите елементи;
    4.4. наличие на неизправно предпазно устройство;
    4.5. неизправност на спирателната или регулиращата система;
    4.6. случаи, посочени в инструкцията Й за експлоатация.
    5. При откриване на недопустими пропуски на газ в газова инжекционна система :
    5.1. се спира двигателят на автомобила;
    5.2. се проветряват обгазените помещения (например гаражът, в който е паркиран автомобилът, и др.) и купетона автомобила;
    5.3. се взимат мерки да не се извършват дейности, свързани с искрообразуване или ползване на открит пламък.
    6. Откриването на пропуски на газ от газова инжекционна система се осъществява с помощта на пенообразуващо вещество или газсигнализатор.
    7. Не се допуска елементите на газова инжекционна система да се нагряват до температура по-висока от 50 °С.
Copyright © 2020. КМарк ЕООД. All Rights Reserved.
Web Analytics