ГАЗОВИ ИНЖЕКЦИОНИ

0887 252 437

АВТОКЛИМАТИЦИ
Редуктори за Газови Инжекциони (LPG)

Предназначението на редуктора (изпарителя) при газовия инжекцион е да изпарява течния газ, идващ от бутилката и да поддържа постоянно налягане към инжекторната рейка. Не участва пряко при образуването на гориво-въздушната смес, неговата задача е да поддържа точно определено налягане, а съдържанието на сместа се определя от компютъра. Изборът на изпарител зависи от мощността на автомобила, така че да може да захранва двигателя в различните му режими на работа.Новите газови инжекциони успяват да достигнат ефикасността си не само посредством усъвършенстваната си електрониката, но и благодарение на последното поколение газови изпарители.
Редуктор R-Uno
Производител: N.I.G.S. (North Italy Gas Systems)
Технически данни на R-Uno :
  · Тегло : 0,76 kg. ;
  · Размери : 156х74х92 мм ;
  · Макс.входно налягане : 3 MPa ;
  · Изходно налагане : 0.8 до 1.8 bar ;
  · Електромагнитен клапан:12V,11W ;
  · Входна връзка : М10х1 тръба Ø6мм ;
  · Двигател мощност : до 170 к.с.;
N.I.G.S. (North Italy Gas Systems) е с дългогодишен опит в производството на компоненти за автомобилни газови уредби, произведени изцяло в Италия. Въпреки компактните си размери, изпарителят R-UNO е подходящ за малки и средни двигатели до 170 к.с. Изпарителите са придружени от необходимите сертификати за безопасност и качество.
Редуктор R-Due
Производител: N.I.G.S. (North Italy Gas Systems)
Технически данни на R-Due :
  · Тегло : 1.2 kg ;
  · Размери : 169х84х93 мм ;
  · Макс.входно налягане : 3 MPa ;
  · Изходно налагане : 1,2 до 1,7 bar ;
  · Електромагнитен клапан:12V,11W ;
  · Входна връзка : М10х1 тръба Ø8мм ;
  · Двигател мощност : до 250 к.с.;
N.I.G.S. (North Italy Gas Systems) е с дългогодишен опит в производството на компоненти за автомобилни газови уредби, произведени изцяло в Италия. Въпреки компактните си размери, изпарителят R-Due е подходящ за средни и мощни двигатели до 250 к.с. Изпарителите са придружени от необходимите сертификати за безопасност и качество.
Редуктор Tomasetto AT09 Alaska
Производител: Tomasetto - Italy
Тех. данни на Tomasetto Alaska :
  · Тегло : 1,2 kg. ;
  · Размери : 120х125х90 мм ;
  · Макс.входно налягане : 3 MPa ;
  · Изходно налагане : 0.9 до 1.8 bar ;
  · Електромагнитен клапан:12V,11W ;
  · Входна връзка : М10х1 тръба Ø6мм ;
  · Двигател мощност : до 140 к.с.;
Tomasetto Achille Spa е с дългогодишен опит в производството на компоненти за автомобилни газови уредби, произведени изцяло в Италия. Изпарителят Tomasetto Alaska е подходящ за малки и средни двигатели до 140 к.с. Изпарителите са придружени от необходимите сертификати за безопасност и качество.
Редуктор Tomasetto AT09 Artic
Производител: Tomasetto - Italy
Тех. данни на Tomasetto Artic :
  · Тегло : 1,7 kg. ;
  · Размери : 120х125х100 мм ;
  · Макс.входно налягане : 3 MPa ;
  · Изходно налагане : 0.9 до 1.8 bar ;
  · Електромагнитен клапан:12V,17W ;
  · Входна връзка : М10х1 тръба Ø8мм ;
  · Двигател мощност : до 240 к.с.;
Tomasetto Achille Spa е с дългогодишен опит в производството на компоненти за автомобилни газови уредби, произведени изцяло в Италия. Изпарителят Tomasetto Artic е подходящ за средни и мощни двигатели до 240 к.с. Изпарителите са придружени от необходимите сертификати за безопасност и качество.
Редуктор Shark 1200
Производител: Alex - Poland
Теххически данни на Shark 1200 :
  · Тегло : 1,6 kg. ;
  · Размери : 95х109х93 мм ;
  · Макс.входно налягане : 3 MPa ;
  · Изходно налагане : 1,0 до 1,5 bar ;
  · Електромагнитен клапан:12V,11W ;
  · Входна връзка : М10х1 тръба Ø6мм ;
  · Двигател мощност : до 150 к.с.;
Фирма Alex Полша е с дългогодишен опит в производството на компоненти за автомобилни газови уредби. Изпарителят Shark 1200 e с много високо качество и е подходящ за малки и средни двигатели до 150 к.с. Изпарителите са придружени от необходимите сертификати за безопасност и качество.
Редуктор Shark 1500
Производител: Alex - Poland
Теххически данни на Shark 1500 :
  · Тегло : 1,6 kg. ;
  · Размери : 95х109х93 мм ;
  · Макс.входно налягане : 3 MPa ;
  · Изходно налагане : 1,3 до 1,9 bar ;
  · Електромагнитен клапан:12V,11W ;
  · Входна връзка : М10х1 тръба Ø8мм ;
  · Двигател мощност : до 200 к.с.;
Фирма Alex Полша е с дългогодишен опит в производството на компоненти за автомобилни газови уредби. Изпарителят Shark 1500 e с много високо качество и е подходящ за малки и средни двигатели до 200 к.с. Изпарителите са придружени от необходимите сертификати за безопасност и качество.
Copyright © 2020. КМарк ЕООД. All Rights Reserved.
Web Analytics